Protocol Coronavirus

Geachte gast van Restaurant Versaen,

Naar aanleiding van het coronavirus zijn wij gestart met een coronaprotocol. Dit protocol hebben wij opgesteld om onnodige paniek te voorkomen en duidelijkheid te verschaffen voor gasten die vragen hebben rond het wel of niet bezoeken van ons restaurant. Wij baseren ons protocol op de informatie die wordt verstrekt door het RIVM en de GGD.

 

Mag ik Restaurant Versaen bezoeken?
Als u niet ziek bent, bent u geen risico voor uw omgeving en is het virus ook niet overdraagbaar. U bent dus van harte welkom.

 

Wanneer mag ik Restaurant Versaen niet bezoeken?
Als u koorts, hoest- of benauwdheidsklachten hebt én u komt zelf, of iemand uit uw omgeving, uit een gebied waar het coronavirus heerst, of iemand uit uw omgeving heeft bewezen corona, stellen wij het op prijs als u Restaurant Versaen bezoekt als u weer beter bent.

 

We adviseren u om met de huisarts te bellen. De huisarts kijkt wat er gedaan moet worden. Informeer dat u in een risicogebied bent geweest of in contact bent geweest met iemand in uw naaste omgeving die in een risicogebied is geweest of reeds bewezen besmet is.

 

Wanneer mag ik Restaurant Versaen weer bezoeken?
Als u daadwerkelijk corona positief bent, dan krijgt u van de GGD te horen wanneer u weer naar openbare gebouwen mag gaan. Bent u niet bewezen positief bevonden, dan mag u ons weer bezoeken zodra u zich beter voelt, geen koorts-, hoest-, benauwdheids- of verkoudheidsklachten meer hebt.

 

Wat kunt u zelf doen in het kader van preventie?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Zo voorkomt u allerlei ziektes.
Dit doet u door:
• handen te wassen met zeep
• te niezen/hoesten in de elleboog
• te voorkomen dat u contact hebt met mensen die griep hebben
• zo min mogelijk mond, neus of ogen aan te raken
• papierenzakdoekjes te gebruiken

 

Wat doen wij in het kader van preventie?
• onze medewerkers passen de bovenstaande persoonlijke maatregelen toe
• voorwerpen zoals deurklinken regelmatig schoonmaken
• alle ruimtes ventileren

 

Hoe verder?
Wij houden de situatie over het Coronavirus nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte. Als er aanvullende maatregelen nodig zijn, informeren wij u daarover.

 

met vriendelijke groet

Team Restaurant Versaen